Naprapatia Helsinki

Tällä hetkellä Hieroksella ei ole naprapaattia Naprapatia on manuaalista, eli käsillä tehtävää terapiaa, jossa kehon oireilevia alueita hoidetaan erilaisin manuaalisin tekniikoin. Hoito tuntuu miellyttävälle, on kivutonta ja turvallista sekä lievittää tehokkaasti oireita, kuten kipua ja jäykkyyden tuntemusta.

Naprapatiassa käytettäviä hoitotekniikoita ovat mm. erilaiset niveliin kohdistuvat käsittelyt, kuten mobilisaatio ja manipulaatio, joissa tavoitteena on kivun lievitys ja nivelliikkuvuuden parantaminen. Lisäksi käytetään erilaisia pehmytkudoksiin kohdistuvia tekniikoita, kuten klassista hierontaa, sekä lihasvenytystekniikoita, joilla lihasten ja muiden pehmytkudosten kireyttä pystytään lievittämään, parantamaan aineenvaihduntaa ja vaikuttamaan tehokkaasti oireilevan alueeseen.

Takaisin etusivulle

Miksi naprapaatille?

Naprapaatti on koulutettu tuki- ja liikuntaelinsairauksien ammattilainen. Naprapatiasta löytyy apu yleisimpiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Näitä ovat esimerkiksi alaselkäkipu, niska- hartiaseudun kiputilat, olkapäävaivat ja lonkka- sekä polviongelmat. Naprapatia on tehokas hoitomuoto erilaisiin kehon kiputiloihin. Tieteellisissä tutkimuksissakin on havaittu naprapaatin hoidon olevan erittäin tehokasta esimerkiksi erilaisissa selkä- ja niskavaivoissa.

Naprapatian slogan kuuluukin: ”Kivuttoman liikkumisen puolesta”

Perusta koululääketieteessä ja perinteisissä hoitotekniikoissa

Naprapaatti on Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Naprapatia alana on kehittynyt paljon viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ja nykyisellään perusta on vahvasti koululääketieteessä. Naprapaatille on tärkeää selvittää kivun ja oireiden alkuperäinen lähde. Tähän tavoitteeseen päästään huolellisella ja tarkalla alkukartoituksella, jossa hyödynnetään kliinisiä mm. ortopedisten lääkäreiden käyttämiä testejä ja tutkimustapoja. Hoidossa käytetään perinteisiä hoitotekniikoita, jotka on aikojen saatossa todettu tehokkaiksi ja joita myös tieteellinen tutkimusnäyttö puoltaa.

Aktiivikuntoutus

Tiedämme osteopaattisen hoidon olevan erittäin tehokas hoitokeino erilaisiin nivelten häiriötiloihin. Paikallistaaksemme kivun alkuperän teemme perusteellisen alkukartoituksen, joka pitää sisällään tuki- ja liikuntaelimistön tutkimuksen sekä kliiniset testit. Tämän jälkeen pystymme kohdistamaan hoitosi tehokkaasti sinne, mistä kipu aiheutuu.

Hoitotulosten pysyvyyden takaamiseksi annamme sinulle myös ohjeita, joilla ongelman toistuminen pyritään estämään.

Minkälaisten vaivojen kanssa naprapaatille?

Naprapaatin vastaanotolle kannattaa suunnata erilaisten kehon kiputilojen vaivatessa. Koko keho on naprapaatin osaamisaluetta ja erityisen vahva osaaminen naprapaatilla on erilaisissa selkä- ja niskavaivoissa. Kipua lonkassa, polvessa tai nilkassa? Puutumisoireita käsissä tai jaloissa? Naprapaatin vastaanotto on oikea paikka selvitellä oireilujen lähdettä ja saada apua vaivaan. Lisäksi olkapään kiputiloihin ja esimerkiksi tenniskyynärpäähän, sekä erilaisiin rannevaivoihin on mahdollista saada apua naprapatiasta. Myös erilaiset päänsärky, jännitysniska ja huimausoireet kuuluvat naprapaatin osaamiseen. Lihasperäisiin vaivoihin kuten revähdyksiin, venähdyksiin, osittaisiin jännerepeämiin sekä muihin jännevaivoihin on mahdollista saada lievitystä ja ammattimaista tukea kuntoutukseen.

Kulumaperäiset vaivat – naprapatian näkökulma

Iän myötä ilmaantuvat kulumamuutokset kehossa saattavat aiheuttaa erilaisia oireiluja ja kipuja, joihin aktiivikuntoutus ja manuaalinen terapia, kuten naprapatia tarjoavat useimmissa tapauksissa tehokasta lievitystä. Nykyisellään kulumamuutosten aiheuttamien oireiden hoitoon suositellaan liikuntaa ja erityisesti lihasten vahvistamista. Myös manuaaliset hoidot tukevat liikunnan vaikutusta kulumaperäisten vaivojen lievityksessä. Naprapaatin ammattitaito mahdollistaa yksilöllisten liikuntaohjelmien suunnittelun yhdistettynä nivelkäsittelyihin, jotka parantavat nivelliikkuvuutta ja lievittävät kipua.

Hoidon kulku

Saapuessasi naprapaatin vastaanotolle, saat useimmiten ensimmäiseksi täytettäväksi esitietolomaakkeen, jossa kartoitetaan mm. oirekuvaa, yleistä terveydentilaa, liikuntatottumuksia ja työnkuvaa. Ensimmäisellä käynnillä naprapaatti haastattelee huolellisesti ja kysymyksien avulla pyrkii kartoittamaan oirekuvaa, jotta päästäisiin mahdollisimman tarkkaan diagnoosiin. Tämän jälkeen naprapaatti tutkii kliinisten testien avulla oirealueen. Naprapaatti tutkii mm. nivelliikkuvuutta, oirealueen pehmytkudosten tilaa (lihakset, nivelet, kalvot) sekä hermoston toimintaa ja pyrkii löytämään kivun syyn ja alkulähteen.

Alkututkimuksen jälkeen naprapaatilla on työdiagnoosi, jonka perusteella lähdetään hoitamaan oireilevaa aluetta. Manuaalisen hoidon lisäksi naprapaatti antaa usein myös kotiharjoitteluohjeet. Naprapaatin hoidossa useimmissa tapauksissa 3-5 hoitokerrassa nähdään jo merkittävää ja tehokasta oireiden lievittymistä sekä tilanteen parantumista.

Moniammatillinen tiimi

Naprapaatti tekee yhteistyötä myös muiden alan ammattilaisten kanssa, kuten osteopaattien, fysioterapeuttien ja lääkärien kanssa. Mikäli naprapaatti näkee alkukartoituksen perusteella, että asiakas hyötyisi toisenlaisesta lähestymistavasta tai tarvitaan lisätutkimuksia, voi naprapaatin luottaa ohjaavan oikeaan paikkaan.

Naprapatian koulutus

Naprapaatteja koulutetaan Suomessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK), Kotkassa. Koulutus kestää neljä vuotta ja on 240 opintopisteen laajuinen. Opintoihin kuuluu anatomiaa, lääketiedettä sekä runsaasti manuaalisten tekniikoiden harjoittelua käytännön tasolla. Naprapatian koulutus on korkeatasoinen mm. vierailevien kansainvälisten luennoitsijoiden, sekä korkean vaatimustason ansioista. Koulutus alkaa joka toinen vuosi, jolloin vuoro vuosittain valmistuu parikymmentä uutta ammattilaista.

Naprapaatteja koulutetaan myös Ruotsissa Naprapatshögskolanissa, Tukholmassa. Naprapatshögskolan ja Xamk tekevät tiivistä yhteistyötä mm. opettajavaihdon kautta. Ruotsissa naprapatia on suurin manuaalisen terapian ala ja sen suosio on kasvanut viime vuosina runsaasti mm. tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen lisääntymisen ansiosta. Ruotsissa on tällä hetkellä n. 1200 naprapaattia. Suomessa ala laajentuu jatkuvasti ja tällä hetkellä Suomessa on n. 200 naprapaattia ja joukko kasvaa koko ajan.

Varaa aika

Iän myötä kehossa tapahtuu monenlaisia muutoksia, jotka ovat toisaalta täysin...

Lue lisää

Ikääntyessä ja oman ajan mahdollisesti lisääntyessä on loistava hetki keskittyä...

Lue lisää