Osteopatiasta on apua muusikoiden ylirasitustiloissa.

Pääsin sukeltamaan muusikoiden elämään ja heidän osteopaattiseen hoitoon opinnäytetyössämme, jonka toteutin Osteopaatti Ilkka Rajamäen kanssa. Yhteistyökumppaninamme toimi Sibelius-Akatemia. Rajasimme työn käsittelemään ansatsin ylirasitustilaa puhallinsoittajilla. Ansatsilla tarkoitetaan huuliotteen muodostavia suun ja leukanivelen rakenteita.

Tutustuimme alkuun muusikoiden elämään ja kirjallisuuteen, joka käsitteli aihettamme. Esille tuli, että menestyvän muusikon on kestettävä niin fyysistä kuin henkistä painetta. Tämä sopi erittäin hyvin osteopaattiseen maailmaan, jossa ihminen nähdään kokonaisuutena.

Käytännön osuudessa saimme konkreettisesti kokea ihmisen olevan kokonaisuus. Parhaan tuloksen ansatsin alueelle saimme aloittamalla hoidon lantiosta ja purkamalla jännitteitä alhaalta ylöspäin. Hoitojakson aikana yksi puhallisoittajista löysi pitkään kadoksissa olleen soitto ”tatsin”, jonka ansiosta hän pystyy valmistumaan, hankkimaan töitä ja kilpailemaan maan parhaimpien kanssa.

Vaikka aiheemme rajattiin puhallinsoittajiin, tarkalleen ottaen vaskisoittajiin, pystyn työn ansiosta ymmärtämään ja hoitamaan muusikoita paremmin. Mielestäni muusikoiden elämä on rinnastettavissa kilpa-urheilijan elämään ja kuten kilpa-urheilijat tarvitsevat muusikotkin ympärilleen vahvan tukijoukon päästäkseen parhaaseen mahdolliseen tulokseen.

Linkki opinnäytetyöhömme : https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/91565/Vaskisoittajien%20ansatsin%20ylirasitustilan%20osteopaattinen%20hoito.pdf?sequence=1https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/91565/Vaskisoittajien%20ansatsin%20ylirasitustilan%20osteopaattinen%20hoito.pdf?sequence=1

Mirella Arponen, osteopaatti