Olkapääkipu ja lapatuki

16.12.2020 | |

Siirry otsikkoon:
Mitä lapatuki tarkoittaa?
Miten heikko lapatuki ilmenee?
Lapaluun rutina
Olkapään- ja lapaluun alueen kipu
Lavanhallintatesti
Lapatuen harjoittaminen ja kuntoutus

Lapatuki, eli lavan hallinta on tärkeä osa olkapään ja koko yläraajan toimintaa. Esimerkiksi kiertäjäkalvosinoireyhtymä, ahdas olkapää, niska-hartiaseudun jännitys, lapaluun alueen kipu, lihasheikkous ja olkapään epävakaus (instabiliteetti) voivat olla seurausta heikosta lapatuesta.

Artikkelin tavoitteena on antaa lukijalle selkeä kuva siitä mitä lapatuki tarkoittaa, miten lapatuen heikkous ilmenee ja miten lavan hallintaa kannattaa harjoittaa.

Lavahallinnan harjoittelu käytännössä:

 

Mitä lapatuki tarkoittaa?

Lapatuki tarkoittaa lapaluun lihasten toimintaa osana olkapään liikkeitä. Jos lapaluun lihakset toimivat hyvin, niin olkapää tuntuu eri liikkeissä vakaalta ja kevyeltä liikuttaa.

Lapaluu ja sitä liikuttavat lihakset eivät kuitenkaan toimi erillään, vaan osana ylävartaloa. Hyvä lapatuki edellyttää, että muu keho ja erityisesti ylä- ja keskivartalo toimii ongelmitta. Esimerkiksi jäykkyys rintarangassa, olkapään kiertyminen eteen tai pyöristynyt yläselän asento voivat hankaloittaa lavan hallintaa.

Lapatukeen vaikuttavat:

Lavan hallintaa arvioitaessa on siis tärkeää tutkia olosuhteita, missä lavan lihaksisto pyrkii toimimaan. Jos olosuhteet ovat kunnossa, niin voidaan keskittyä arvioimaan itse lavan lihasten toimintaa.

Lapaluun liikkeet ja lihasten toiminta voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan:
1. Lapaluun ankkuroituminen
2. Lapaluun liikuttaminen sulavasti olkapään liikkeiden mukana

Lapaluun tulee ankkuroitua, eli pysyä jämäkästi paikallaan, kun esimerkiksi käden varaan nojataan (punnerrusasento). Lapaluun asennon pettäminen nojausasennossa on selkeä merkki heikosta lapatuesta.

Vastaavasti kättä liikutettaessa ylös ja alas lapaluun tulee kiertyä mukana (ylös- ja alaskierto), kurottaessa lapa liukuu eteenpäin (protraktio) ja vetoliikkeissä lapa liukuu taakse (retraktio). Lapaluuta voidaan eriytetysti liikuttaa myös ylös (elevaatio) ja alaspäin (depressio).

Molemmat toiminnot ovat keskeinen osa lavan hallintaa. Mitä haastavampia liikkeitä olkapäältä vaaditaan (mailapelit, voimistelu, heittolajit, kamppailulajit), niin sitä jouhevammin näiden kahden lavan funktion tulisi toimia yhdessä.

 

Miten heikko lapatuki ilmenee?

Heikko lapatuki ilmenee yleisimmin olkapään epävakautena, olkapään pinneoireena tai lavanalueen kipuna. Sormien puutuminen (hermopinne) ja TOS (thoracic outlet syndrooma) voivat johtua lavan poikkeavasta asennosta. Olkapään kevyetkin liikkeet voivat tuntua raskaalta ja olkapää väsyy nopeasti.

Lapatuen heikkous tulee esiin myös, kun olkapään toimintaa arvioidaan. Seuraavat ongelmat ovat yleisimpiä:

 • Lapatuen pettäminen/siirotus. Lapaluu saattaa erilaisissa nojaus liikkeissä sirottaa, jolloin tyypillisesti lapaluun sisä- / alareuna törröttää ulospäin selästä. Tämä aiheuttaa epämukavuuden tunnetta lavan ja usein myös olkanivelen alueelle. Kuntoutuksessa tulisi huomiota kiinnittää erityisesti etummaisen sahalihaksen (serratus anterior) aktivointiin.
 • Olkapää-lapaluurytmin toimintahäiriö. Toinen tavallinen ongelma on häiriintynyt olkapää-lapaluurytmi, jolloin lapaluun kiertyminen liikkeen mukana voi olla puutteellista. Olkapään nostoliikkeessä suurin osa liikeradasta (120 astetta) tulee lapaluun kiertymisen kautta ja heikko kiertyminen luonnollisesti hankaloittaa esimerkiksi käden nostoa ylös. Usein liikettä kompensoidaan esimerkiksi nostamalla hartiaa, mikä johtaa hartiajännitykseen (tensionneck).
 • Kompensaatiot lavan eriytetyissä liikkeissä. Lavan hallinnan kannalta on tärkeää osata liikuttaa lapoja siten, että muu keho pysyy paikallaan. Yleinen lavan hallinnan ongelma on lavan liikkeiden kompensoiminen selästä. Esimerkiksi lapojen retraktioliikkeessä (lapojen vieminen yhteen) liikkeeseen tulee mukaan selän taaksetaivutus. Tämä voi johtaa selkälihasten ylikuormittumiseen, alaselkäkipuun ja lihasepätasapainoon.

 

Lapaluun rutina

Lapaluun rutina voi johtua heikosta lavan asennosta tai lavan lihasten ongelmasta. Lapaluun ja kylkiluiden välissä on toiminnallinen nivel (lapa-rintakehänivel). Lapa liukuu ja kiertyy kylkiluiden päällä. Kireydet ja heikkoudet voivat muuttaa liikerataa pois lapaluun keskiasennosta ja tämä voi aiheuttaa rutisevaa ääntä. Lapaluun yläkulmaan kiinnittyvän lavankohottajalihaksen jänne (levator scapulae) on tyypillinen paikka lavan alueen rutinalle.

 

Olkapään- ja lapaluun alueen kipu

Olkapääkipu voi johtua monesta eri syystä, mutta esimerkiksi heikko lapatuki voi altistaa olkapään eri vaivoille. Lapaluu muodostaa nivelkupin, johon olkaluu niveltyy. Jos nivelkuppi on huonossa asennossa (lapaluu esimerkiksi siirottaa), niin olkaniveltä liikuttavien lihasten on hankala toimia tehokkaasti. Erityisen ongelmallinen tilanne on olkanivelten tukilihasten (kiertäjäkalvosin) kannalta.

Tyypilliset heikosta lapatuesta johtuvat olkapään kivut ovat:

 • Kiertäjäkalvosinoireyhtymä. Olkapään kiertäjäkalvosin koostuu neljästä eri lihaksesta (subscapularis, supraspinatus, infraspinatus ja teres minor) ja näiden jänteistä. Mikäli lavan asento ei ole vakaa tai lapa ei ohjaudu sopivasti liikkeen mukana, niin tiettyyn jänteeseen voi tulla toistuvaa ylikuormitusta ja edelleen tulehduksia.
 • Hauiksen pitkän pään jänteen tulehdus (LHBB tendiniitti). Hauiksen jänne kulkee olkapään etuosasta ja toimii osana olkanivelen vakauttamisessa. Lavan siirotus asento voi venyttää jännettä ja altistaa ylikuormitukselle.
 • Olkapään rustorenkaan (labrum) vaurio. Olkapään rustorengas yhdessä nivelkapselin kanssa muodostavat olkanivelen passiivisen tuen. Labrum vaurio tapahtuu usein voimakkaamman olkapäähän kohdistuneen iskun tai väännön seurauksena, mutta heikentynyt lavan hallinta saattaa lisätä riskiä vauriolle.

Lapaluun toimintahäiriö voi suoraan aiheuttaa lavan alueen lihasperäisen kivun tai se voi altistaa esimerkiksi fasettiperäiselle kivulle kompensaation kautta.

Tavallisia syitä lapaluun alueen kivulle ovat:

 • Lihasperäinen kipu. Kipu voi aiheutua pitkäkestoisesta lihasjännityksestä. Alueen triggerpisteet voivat olla kivun taustalla tai kipu voi aiheutua myös lihasten venyttyneestä asennosta.
 • Fasettilukko. Kipuheijaste lavan alueelle saattaa tulla selkärangan fasettinivelistä tai selkärangan ja kylkiluiden välisistä nivelistä. Tähän liittyy heijasteen lisäksi monesti myös pistävää kipua rangan alueella.
 • Kaularangan hermopinne. Lapaluun lihaksiston hermot tulevat niskasta. Korostunut rintarangan kyfoosi ja niskan eteentyöntynyt asento aihettavat n. dorsalis scapulaen hermon ylivenyttymisen, epämukavuuden ja lapaluun lihasten jännittymisen. Hetkellistä apua voidaan saada esimerkiksi putkirullauksella, mutta pysyvän vaikutuksen saamiseksi tulee korjata lapatuen lisäksi yläselän ja niskan asento.

 

Lavanhallintatesti

Voit kokeilla itse yksinkertaisella 3 liikkeen kotitestillä miten lavan hallinta onnistuu. Liikkeiden tarkistamisessa kannattaa käyttää apuna peiliä, kaveria tai videointia.

 • Painonsiirto punnerrusasennossa. Mene punnerrusasentoon siten, että vartalo on suorassa asennossa. Siirrä painoa vuorotellen puolelta toiselle. Painon siirron aikana vartalo ei saa kiertyä tai notkistua ja lapaluun tulisi pysyä jämäkästi paikallaan (lapa ei saa sirottaa).
 • Vartalon ja lavanhallinta selinmakuulla. Mene selinmakuulle, laita polvet koukkuun ja toinen käsi alaselän alle. Hae selästä keskiasento (kämmenselkä kevyesti alaselässä kiinni). Nosta käsi peukalo edellä ylös siten, että kyynärpää pysyy suorassa. Peukalon tulisi koskettaa maahan asti ilman, että käsi liikkuu sivulle, kyynärpää koukistuu tai selkä menee notkolle. Tee liike molemmin puolin.
 • Olkapään liikkuvuus ja lavanhallinta päinmakuulla. Liike tehdään päinmakuulla, voit laittaa pienen pyyhkeen otsan alle. Lähde viemään käsiä lantiolta aina korvan viereen asti (puoliympyrä) ja palauta takaisin. Liikkeessä kyynärpäiden tulisi pysyä suorana ja kädet eivät saa koskettaa maahan.

Lavanhallintatesti-ohjeet:

 

Lapatuen harjoittaminen ja kuntoutus

Harjoitamme lapatukea huomaamatta päivittäin erilaisissa arkielämän toiminnoissa ja monipuolinen liikunta vahvistaa lapaluun lihaksistoa siinä missä muutakin kehoa.

Mikäli arjessa tai liikkuessa olkapää tai lavan alue tuntuu toistuvasti heikolta, kipeytyy tai tuntuu jännittyneeltä, niin kannattaa turvautua asiantuntijan apuun. On tärkeää selvittää mistä kivussa on kyse suunnitella täsmäharjoitteet ongelman korjaamiseksi.

Lapatuen harjoittamisen vaiheet:

 1. Olosuhteiden korjaaminen (ryhti, lihaskireydet). Lapatuen harjoittaminen on syytä aloittaa korjaamalla ensin muut lapatukeen vaikuttavat tekijät. Esimerkiksi rintarangan jäykkyyttä ja olkapään alueen lihaskireyksiä voidaan hoitaa manuaalisella terapialla ja sopivilla liikkuvuusharjoitteilla.
 2. Lavan asennon hahmottaminen. Seuraavaksi on tärkeää oppia hahmottamaan lapaluun asento. Tässä peili on loistava apuväline. Jos lapaluun keskiasennon hahmotus ei onnistu, niin on hankalaa edetä monimutkaisempiin harjoitteisiin.
 3. Lapatuen kontrolliharjoitteet. Lavan hallinnan kannalta keskeisten lihasten aktivointi kannattaa aloittaa yksinkertaisista perusliikkeistä, joissa ongelma ilmenee. Sopivasti kevennetyt nojausasennot ja lapatukilihaksia aktivoivat olkapään liikkeet toimivat usein tehokkaasti. Tärkeää on kiinnittää huomiota suoritustekniikkaan, pitää maltti vastuksen lisäämisessä ja pyrkiä saamaan runsaasti laadukkaita toistoja kasaan.
 4. Spesifit / vaativammat lavanhallinnan harjoitteet. Jos lavalta ja olkapäältä toiminnalta vaaditaan haastavampia toimintoja (raskaat nostot, hankalat työasennot) tai lajina on mailapeli, uinti, heitto- tai kamppailulaji, niin kuntoutusta on syytä jatkaa monimutkaisempiin ja lajinomaisempiin harjoitteisiin. Harjoitteet suunnitellaan aina yksilökohtaisesti ja yhdistetään muuhun harjoitteluun.

Tutustu olkapään ja lavanhallinnan harjoitteisiin.

Olkapään ja lapatuen kuntoutus fysioterapiassa. Olkapääkipu, niskahartiajännitys, sormien puutuminen, lavan alueen kipu, heikentynyt ryhti tai olkapään instabiliteetti voivat johtua heikosta lavan hallinnasta. Kuntoutuksessa tulee ottaa huomioon kehon toiminta kokonaisuutena ja vaiheittain korjata lavan hallinta toimimaan mahdollisimman optimaalisesti. Edellä mainituissa vaivoissa tai lavan hallinnan ongelmissa varaa aika fysioterapiaan.

Kehokartoitus. Kehokartoituksessa arvioidaan lavanhallintaa ja koko tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa. Arviointiin perustuen saat neuvot ja ohjeet ongelmasi korjaamiseksi.

Kartoitukseen kuuluu:

 • liikkuvuustestaus
 • lihastasapainon arviointi
 • ryhdin ja liikehallinnan tutkiminen
 • palaute kartoituksesta sekä yksilölliset harjoitusohjeet

Tuomas Paavola

Fysioterapeutti

Tuomaksen alalle ajoivat kiinnostus erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloja ja niiden hoitoa kohtaan. Vahvuuksiin kuuluvat selkä-, niska- ja olkapään kiputilat, liikkumiseen liittyvät alaraajojen rasitusvammat sekä leikkauskuntoutus.

 • 2020 Osteophatic Articulation/Giles Gyer
 • 2018 Kinetic Control: Niska ja olkapää level 2
 • 2018 Maitland-kosepti: Level 2a
 • 2017 Kinetic Control: Niska ja olkapää level 1
 • 2017 Maitland-kosepti: Level 1
 • 2017 Kinetic Control: Alaselkä ja lonkka 1
 • 2017 Teemana huimaus: Erotusdiagnostiikka ja fysioterapia
 • 2016 MvFascia-koulutus: 1-moduuli
 • 2016 Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon kurssi: 1-osio
 • 2016 Niskakurssi HYKS
 • 2016 Artroskopia live -peruskurssi
 • 2015 Liikuntalääketieteen perus- ja aineopinnot
 • 2015 Fysioterapeutti AMK
 • 2010 Liikunnanohjaaja AMK

Varaa aika tästä

Hieroksen suositukset

Leuanveto

Kuinka saada ensimmäinen leuanveto? Leunveto on erinomainen liike selän...

Kotitreeni

Tekisi mieli treenata, mutta salille ei pääse tai sinne...

Lantionpohjan lihakset – vahvistaminen, harjoittelu & fysioterapia

Lantionpohjan lihakset Lantiopohjan lihakset sijaitsevat lantiokorin pohjalla. Näiden lihasten...

Penikkatauti – penikoiden hoito, hieronta ja venyttely

Artikkelista löydät tietoa penikkataudista, sen hoidosta ja videoita, joiden...

Juoksijan polvi

Yleisin polven vamma juoksijoilla on juoksijan polvi. Vaiva on...